©JUDIT FRIGOLA. ALL RIGHTS RESERVED.

Secpho

Il·lustracions i material gràfic per amenitzar trobades professionals, acompanyar notícies, correus o esdeveniments de SECPhO, un clúster que agrupa empreses, centres tecnològics i grups d’investigació en el sector de la fotònica i la òptica.

Client: Southern European Cluster in Photonics and Optics

Top